Skip to Content

Er is een voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen (CMA) in de EU verleend voor het product Spikevax (COVID‑19 Vaccine Moderna) om coronavirusziekte 2019 (COVID‑19) te voorkomen bij mensen vanaf 18 jaar.

Informatiefolder voor de patiënt

Samenvatting van de productkenmerken

Opslag, hantering, dosering en toediening

Herinneringskaart 2e dosis