Skip to Content

В ЕС е издадено Условно разрешение за употреба (УРП) за продукта Spikevax (преди това COVID‑19 Vaccine Moderna) за предотвратяване на заболяване от коронавирус 2019 (COVID‑19) при хора на възраст над 18 години.

Листовка с информация за пациента

Кратка характеристика на продукта

Съхранение, ползване, дозиране и приложение

Карта за напомняне за 2ра доза