Skip to Content

Spikevax-valmisteelle (aiemmin COVID‑19 Vaccine Moderna) on myönnetty ehdollinen myyntilupa (Conditional Marketing Authorisation, CMA) EU:ssa koronavirustaudin 2019 (COVID‑19) estämiseen 18-vuotiailla ja sitä vanhemmilla henkilöillä.

Potilastiedote

Valmisteyhteenveto

Säilytys, käsittely, annostelu ja anto

2. annoksen muistutuskortti