Skip to Content

Uvjetno odobrenje za stavljanje lijeka u promet dodijeljeno je u EU-u za proizvod COVID‑19 Vaccine Moderna za sprječavanje bolesti koronavirusa 2019 (COVID‑19) kod osoba starijih od 18 godina.

Uputa s informacijama za pacijenta

Sažetak opisa svojstava lijeka

Čuvanje, rukovanje, doziranje i način primjene

Kartica podsjetnika o 2. dozi