Skip to Content

Een voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen (CMA) is in de EU verleend voor het product COVID‑19 Vaccine Moderna om coronavirusziekte 2019 (COVID‑19) te voorkomen bij mensen vanaf 18 jaar.

Informatiefolder voor de patiënt

Samenvatting van de productkenmerken

Opslag, hantering, dosering en toediening

2e dosis herinneringskaart