Skip to Content

En betinget markedsføringsautorisasjon (CMA) er innvilget i EU for produktet Spikevax (tidligere COVID‑19 Vaccine Moderna) for å forhindre sykdom fra koronavirus 2019 (COVID‑19) hos personer fra og med 18 år.

Pasientinformasjonsvedlegg

Sammendrag av produktegenskaper

Oppbevaring, håndtering, dosering og administrasjon

Påminnelseskort for andre dose