Skip to Content

W UE wydano warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (ang. Conditional Marketing Authorisation, CMA) dla produktu Spikevax (poprzednio COVID‑19 Vaccine Moderna) w celu zapobiegania koronawirusowi z 2019 r. (COVID‑19) u osób powyżej 18. roku życia.

Ulotka informacyjna dla pacjenta

Charakterystyka produktu leczniczego

Przechowywanie, postępowanie z produktem, dawkowanie i podawanie

Karta z przypomnieniem o drugiej dawce