Skip to Content

Ett villkorligt godkännande för försäljning har beviljats inom EU för produkten Spikevax (tidigare COVID‑19 Vaccine Moderna) för att förhindra coronavirussjukdom 2019 (COVID‑19) hos personer 18 år och äldre.

Patientinformation

Produktresumé

Förvaring, hantering, dosering och administratio

Kort med påminnelse om tid för andra dosen