Skip to Content

Produkten COVID‑19 Vaccine Moderna har beviljats ett villkorligt godkännande för försäljning inom EU för att förhindra coronavirussjukdom 2019 (coronavirus disease 2019, COVID‑19) hos personer från 18 års ålder.

Patientinformation

Produktresumé

Förvaring, hantering, dosering och administratio

Kort med påminnelse om tid för andra dosen