Skip to Content

EU je odobrila pogojno dovoljenje za promet s cepivom COVID‑19 Vaccine Moderna za preprečitev koronavirusne bolezni 2019 (COVID‑19) pri osebah, starejših od 18 let.

Navodila za uporabo

Povzetek glavnih značilnosti zdravila

Shranjevanje, ravnanje, odmerjanje in dajanje

Cepilna kartica