Skip to Content

V EÚ bolo udelené podmienečné rozhodnutie o registrácii (CMA) pre produkt Spikevax (predtým COVID‑19 Vaccine Moderna) na prevenciu koronavírusového ochorenia 2019 (COVID‑19) u ľudí vo veku od 18 rokov.

Písomná informácia pre používateľa

Súhrn charakteristických vlastností lieku

Skladovanie, manipulácia, dávkovanie a podávanie

Karta s pripomienkou 2. dávky